Varför flaggas det inte överallt?

12 juni 2019 00:00

Allt som oftast syns speedwayflaggor på lokalbussar, olika varianter av Prideflaggan upphissad vid räddningstjänst och sjukhus.

Den 6/6, Sveriges nationaldag även kallad svenska flaggans dag, syntes däremot inte någon svensk flagga hissad vid vare sig sjukhus eller på bussarna. Åkte tyvärr inte förbi räddningstjänsten så där vet jag inte vilken flagga som var hissad. Men min undran är hur det kommer sig att det är så?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
T.L.