Insändare Förra helgen var det åter dags att släcka ner.

Earth Hour är en världsomfattande manifestation för klimatet. Kampanjen uppmanar hushåll och företag att under en timme i första hand släcka belysning och om så önskas även stänga av icke-nödvändiga elektriska apparater för att uppmärksamma klimatfrågan.

Vimmerby kommun visade sitt deltagande genom att släcka bland annat all gatubelysning i tätorten.

Att delta i manifestationen är inget fel i sig. Men som kommun bör man inte mörklägga tätorten i tider då allt fler känner en otrygghet över att vistas utomhus efter mörkrets inbrott, på grund av det ökande våldet.

En kommun som vill visa sitt deltagande borde istället begränsa sig till att endast släcka ned belysning som belyser exempelvis kända byggnader och så vidare. Handlingen är ju trots allt symbolisk och har ingen som helst klimat- eller miljöpåverkan i sig.

SD Vimmerby anser att det finns mycket annat vi kan göra för miljön, framförallt i vårat närområde. Vi anser att kommunen ska kunna kräva motprestationer av bidragsberoende och långtidsarbetslösa. Med motprestationer menar vi dock inte att folk som inte har förmåga skall tvingas bidra. En motprestation skulle exempelvis kunna vara att hålla miljön i vårt närområde rent från skräp. Vi tror att många skulle kunna tänka sig att bidra på ett eller annat sätt till kommunens välmående, istället för att gå sysslolös. Många liknande projekt genomförs idag på frivilligbasis av exempelvis skolungdomar.

Att vara med och nattvandra skulle kunna vara ett annat bidrag, som skulle göra vistelsen utomhus efter mörkrets inbrott säkrare för alla.