Ambulanschefens vädjan: Tänk en extra gång

Sommarmånaderna är en tuff period för vården i Sverige. Nu vädjar ambulanschef Melker Engström allmänheten att tänka en extra gång innan man kallar på ambulans.

11 juni 2019 06:00

– Räddningstjänsten har kommungränser och gör nästan bara insatser inom gränserna. Sedan finns det samarbetsavtal med nästkommande kommun. Vi på ambulansen är gränslösa och åker dit uppdragen och behoven finns, säger ambulanschef Melker Engström.

I kommunen finns totalt tre stycken ambulansbilar, två i Västervik och en i Gamleby. Men ambulanserna runt om i regionen samarbetar och ställer upp för varandra. Fotbollsevenemanget Bullerby Cup kan exempelvis behöva en ambulans från Västervik, lika så det klassiska Semesterracet på Gnagardalen.

– Om Hultsfredsambulansen blir upptagen med ett uppdrag måste Vimmerby åka dit om de är hemma. Eller så måste vi i Västervik åka dit. Då försvinner ju bilar härifrån. Det är ett samspel och vi måste tänka över hela området. Bara för att man har en ambulans på sin ort så betyder det inte att den är tillgänglig, säger Melker Engström.

Önskar ni mer resurser?

– Över lag vill vi ha det. Men skulle vi i Västervik ha fem bilar finns det alltid några tillfällen där alla kommer vara upptagna. Grundbemanningen är bra, jag tycker mer att man ska använda oss rätt.

Sommarmånaderna är generellt en tuff period för vården. Antalet vårdplatser minskar samtidigt som antalet sjuktransporter ökar.

– Vi kommer få det svårare än tidigare. Vi kommer att klara av vårt uppdrag men vi kommer vara mer ansträngda än någonsin. Jag vill inte skapa oro men vädjar till sjukvården och allmänheten att använda oss rätt.

I dag tar sjukvården hjälp av befintlig ambulansstyrka när det kommer till transport av patienter. Melker Engström vill se en större förståelse och planering från sjukhuset när det kommer till sjuktransport.

– Vi jobbar hårt med sjukvården att de ska prioritera sina patienter. Är det en ambulans man verkligen behöver? Är det rätt tid på dygnet? Är det rätt veckodag? Det handlar om att vi inte vill åka på onödiga resor.

Under sommarmånader är mycket folk i rörelse och stora evenemang avlöser varandra. En del av befolkningen tar sig också ut till avskilda platser i skärgården. Melker Engström vädjar därför att tänka en extra gång innan man ringer 112.

– Är det livshotande ska man självklart vända sig till 112. Annars ringer man till 1177 för att rådfråga om sitt tillstånd. Det är inte alltid frågan om minuter. Man ska också tänka på att exempelvis se över sin förbandslåda eller se till att allergimedicinen är med när man åker i väg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Filip Gustafsson

Ämnen du kan följa