Enligt Arbetsförmedlingens analys beror det här främst på en stark arbetsmarknad i länet. Framför allt har ungdomsarbetslösheten minskat, något som förutom att situationen på arbetsmarknaden ser bra ut också beror på mindre ungdomskullar.

– Den goda arbetsmarknaden innebär även möjligheter även för de som står längre från arbetsmarknaden, till exempel personer med funktionsnedsättningar, säger Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker.

I Västervik är arbetslösheten något högre än länsgenomsnittet, men även här sjunker den.

– Västervik är ju lite speciellt. Här är det den offentliga sektorn som är den största arbetsgivaren och det största yrket är undersköterska. För det krävs minst en gymnasieutbildning och därför kan det ta längre tid för till exempel nyanlända att etablera sig. Där är kompetenshöjning viktigt, säger Valdete Hashani.

Några som fortfarande har det tufft på arbetsmarknaden är nämligen utrikesfödda och personer med kort utbildning. Här jobbar Arbetsförmedlingen med olika insatser, framför allt utbildning, för att ge alla en väg in på arbetsmarknaden.