På fredagen presenterade Socialdemokraterna i landstinget sin syn på personalpolitiken. Det bjöds inte på några nya vallöften. Istället betonade Yvonne Hagberg vikten av långsiktighet i en bra personalpolitik.

– Man ska inte presentera nyheter varje år. Istället gäller det att hålla i, och jobba vidare med de satsningar som görs.

Stora strukturförändringar skapar oro i organisationen.

Socialdemokraterna tar upp hur man jobbat med utbildningsanställningar, till exempel för att sjuksköterskor ska kunna läsa vidare till specialistsjuksköterskor. Där vill man gå vidare skapa karriärvägar i fler yrkesgrupper. En utbildning till steriltekniker nämns, liksom att utbilda fler undersköterskor till specialistundersköterskor.

När politikerna möter personal finns det ytterligare två saker på önskelistan: Bätte löner och bättre arbetstider.

Lena Segerberg konstaterar att attraktiva löner behövs hela vägen – från attraktiv begynnelselön till att det ska märkas om man har 20 års arbetslivserfarenhet eller har vidarutbildat sig.

Finns pengarna till sådana satsningar?

– Om vi kan minska kostnaderna för hyrpersonal finns det ett utrymme, säger Yvonne Hagberg.

Det andra området är arbetstider.

– Vi har verksamheter som är öppna 24 timmar om dygnet, året runt. Vi möts av personal som säger att de inte har tillräckligt med tid för återhämtning.

Där har Socialdemokraterna inte någon färdig lösning utan säger att man behöver titta på ett antal olika lösningar.