Anstalten i Västervik ska nyanställa 50 personer

När antalet intagna blir fler, behövs det också fler anställda. Kriminalvårdschef Åsa Lindberg räknar med att de behöver nyanställa 50 personer.

Kriminalvårdschef Åsa Lindberg, här flankerad av Hiren Thakrar och Martina Robertsson, som jobbar med rekrytering på anstalten.

Kriminalvårdschef Åsa Lindberg, här flankerad av Hiren Thakrar och Martina Robertsson, som jobbar med rekrytering på anstalten.

Foto: Ingrid Johansson-Hjortvid

Västervik2024-01-18 09:44

Just nu pågår en ombyggnad av det så kallade höghuset, som är en del av anstalten – alltså fängelset – i Västervik. Där kommer det att bli 120 platser.

Ombyggnaden ska vara klar våren 2026. Då kommer det att bli totalt 345 fasta platser i Västervik, något som vi berättade om för snart ett år sedan.

undefined
Åsa Lindberg räknar med att de behöver nyanställa åtminstone 50 personer.

Med fler fasta platser, behövs det förstås också mer personal. Åsa Lindberg, kriminalvårdschef i Västervik, räknar med att de behöver bli 50 fler anställda, varav 40 kriminalvårdare.

I dag är de sammanlagt 270 personer som jobbar på anstalten i Västervik.

Är det svårt att hitta personal?

– Nej, vi har inte mötts av den problematiken. Vi har många som söker till oss, och det är jag oerhört tacksam för såklart.

I storstäderna är det svårare att rekrytera och behålla personal. Åsa Lindberg tror att det har att göra med att de har en högre personalomsättning där.

– Vi ligger runt sex–sju procent, och det är ju väldigt lågt. Då ingår även pensionsavgångar och byte av tjänst. Det är jättehärligt att människor stannar! 

undefined
Just nu pågår en ombyggnad av det så kallade höghuset, där det ska bli 120 platser.

Parallellt med arbetet att bygga om höghuset, pågår hela tiden en översyn för att se om det går att få fler fångar att dela rum.

– Vi ska hela tiden försöka hitta dubbelbeläggningsplatser, men de räknas inte som fasta, utan tillfälliga eller tidsbegränsade, säger Åsa Lindberg.

Som exempel kan nämnas att i den nya huskroppen på området är det 48 fasta platser nu, men 75 intagna.

Just nu är det 204 fångar i Västervik, plus 22 på häktet.

– Under våren kommer det nog att bli 250, inklusive häktet, tror Åsa.

undefined
Åsa Lindberg är kriminalvårdschef i Västervik.

I kriminalvårdens kapacitetsrapport räknar man med ett ökat behov av platser på anstalt i Sverige den kommande tioårsperioden, på grund av skärpta straff och utvidgade kriminaliseringar.

Åsa Lindberg säger att de för en diskussion med de intagna, för att se vilka som klarar av att dela rum med någon. Samtidigt finns det ett stort behov av platser. Det gör att kriminalvården kanske inte kan tillgodose de individuella önskemålen lika mycket som tidigare, när det gäller att få eget rum.

Men för att det ska funka, måste ju anstalten också undersöka hur det blir med säkerhet, ventilation och brandsäkerhet, när fler får dela rum.

Rekryteringen av dem som ska jobba i höghuset har redan påbörjats. Utöver detta, kan dubbelbeläggningar göra att det behövs mer personal.

undefined
Kriminalvårdschef Åsa Lindberg, här flankerad av Hiren Thakrar och Martina Robertsson, som jobbar med rekrytering på anstalten.
undefined
Ombyggnaden av höghuset, till vänster i bild, ska vara klar våren 2026.
undefined
Först nybygge och nu ombyggnad. Det händer mycket på anstalten i Västervik.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!