Dagersättningen fördubblas

En 100-procentig "löneökning"! Det låter väl inte så dumt?

Socialchef Jörgen Olsson.

Socialchef Jörgen Olsson.

Foto: Ulrik Alvarsson

Västervik2018-05-04 19:00

De som går i dagverksamhet inom LSS-vården får sin habiliteringsersättning höjd från 25 till 50 kronor om dagen under 2018. Det beslutet fattade socialnämnden. Höjningen kan göras tack vare ett statsbidrag. Det finns dock en hake. Kommunen vet inte om det blir fortsatt bidrag under 2019. Skulle statsbidraget utebli då, kommer ersättningen att återgå till 25 kronor om dagen.

Finns det inte en risk för besvikelse? Även om det inte rör sig om så många kronor, så kan ersättningen ha betydelse för dem som får pengarna...

– Jo, därför är det bra att det redan från start finns ett tydligt beslut, säger socialchef Jörgen Olsson.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
Läs mer om