Debatt väntas om budgeten i kvällens KF

Måndagen den 18 juni ska kommunfullmäktige gå till beslut om budgeten för kommande år. Förutom majoritetens förslag finns ytterligare sju.

Conny Tyrberg (C).

Conny Tyrberg (C).

Foto: Ulrik Alvarsson

Västervik2018-06-18 05:00

Det är väl ingen orimlig gissning att anta att debattlusten är något högre i kommunfullmäktige vid detta budgetmöte än annars, med bara några månader kvar till valet.

Conny Tyrberg (C) representerar majoriteten i kommunen, som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Han tycker att ekonomin ser lovande ut för de kommande åren, men orosmoment för kommunen är sysselsättningen samt en låg och sjunkande utbildningsnivå. Därför tycker han att det är viktigt att satsningen på Campus Västervik genomförs. Visionen till 2030 är att antalet studenter ska öka från dagens knappt 500 till 2 500. Ett första steg på den vägen är den utbyggnad med 800 kvadratmeter som fullmäktige beslutade om i vintras, men ännu mer krävs om visionen ska bli verklighet.

En fråga som det kan bli debatt om är södra infarten.

– Den finns med, men har skjutits framåt i tiden och beloppen har minskats, eftersom vi inte kan betala den själva. Staten och regionen måste hjälpa till, säger Conny Tyrberg.

Han konstaterar också att Socialisterna har lagt ett budgetförslag som skulle kräva en skattehöjning på åtta kronor. Kostnaderna är 600 miljoner mer än det finns skatteintäkter till.

– Man får inte göra så helt enkelt, så det kommer det nog att bli höjt tonläge om.

Men Socialisternas Jacob Hoffsten försvarar partiets förslag:

– De stödjer sig på kommunallagens krav på en budget i balans, medan vi stödjer oss på andra lagar, som skollagen och socialtjänstlagen.

En stor del av kostnaden i Socialisternas budget är att införa sex timmars arbetsdag, vilket för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden beräknas kosta 387 miljoner kronor.

Är det så viktigt?

– Ja, det anser vi. Vi har inte haft en arbetstidsförkortning sedan 70-talet och har effektiviserat produktionen sedan dess. Det ska komma medborgarna till del.

Harald Hjalmarsson (M) lyfter fram tre frågor som är viktiga för Moderaterna: företagsklimatet behöver bli bättre, fler elever ska gå ut nian med godkända betyg och så måste kommunen trycka på mer när det gäller satsningar på infrastrukturen. Exempel på det sistnämnda är att såväl 35:an som riksväg 40 och E22 ska bli 100-vägar, och att E22 ska ha viltstängsel. Partiet vill också att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för en långsiktig lösning för Tjustbanan.

Harald Hjalmarsson (M).
Harald Hjalmarsson (M).
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!