Efterlängtad cykelbana ska byggas

Stora Trädgårdsgatan ska också bli mer cykelvänlig. Bygget ska ske i etapper.
Stora Trädgårdsgatan ska också bli mer cykelvänlig. Bygget ska ske i etapper.

266 synpunkter och konkreta förbättringsförslag för cykelinfrastrukturen blev resultatet av Västerviks kommuns fråga till medborgarna. Nästa år börjar man bygga, bland annat i Piperskärr.

Västervik 25 oktober 2018 06:00

I mitten av september gick personal från enheten för samhällsbyggnad ut och ville ha in synpunkter på kommunens infrastruktur för cykel. Åsikterna lät inte vänta på sig och 266 förbättringsförslag och åsikter kom in.

Det berättar Anna Selldén som är projekteringsingenjör på samhällsbyggnadsenheten. Under onsdagen satte hon sig ner och gick igenom förslagen med den projektgrupp som bildats. Redan nu står det klart att Piperskärr kommer att få en ny cykelbana.

– Den kommer sträcka sig mellan Rutsbergsgatan och Platåvägen, alltså upp för backen innan Mariebergs handelsträdgård. Den cykelvägen är efterlängtad, det ser vi bland annat på förslagen, säger Anna Selldén

Banan kommer inte att hålla så kallad ”kommunal standard” om tre meters bredd, det får man inte plats med.

– Men vi kommer att ta körvägen i anspråk för att göra den så bred som möjligt, säger Anna Selldén.

Under nästa år kommer även en första etapp med cykelväg byggas längs Hornsvägen, med start ungefär vid gamla pappersbruket.

I budgeten ligger redan kostnaden för ny beläggning på gång- och cykelbanan längs Östersjövägen, ungefär från Östersjörondellen och förbi Stefanhallen.

– Den vet vi sedan innan att den är i dåligt skick. Vi kommer att diskutera det här i projektgruppen och sedan göra allt vi kan. Vi kan inte genomföra allt på en gång.

En ny cykelbana planeras också längs Stora Trädgårdsgatan.

– Vi kommer börja ungefär i höjd med hälsocentralen och fortsätta mot Marieborgsskolan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa