En riktig julklapp till järnvägsvänner

Lagom till jul kom ett glädjande besked för de 800 medlemmarna i Tjustbygdens Järnvägsförening. De får bidrag till att renovera stationshuset i Verkebäck.

Rälsbuss på smalspårjärnvägen mellan Västervik och Hultsfred.

Rälsbuss på smalspårjärnvägen mellan Västervik och Hultsfred.

Foto: Tjustbygdens järnvägsförening

Västervik2018-12-24 12:00

Tjustbygdens Järnvägsförening och Förvaltnings AB Smålandsbanan driver smalspårjärnvägen mellan Hultsfred och Västervik. Stationshuset i Verkebäck är en populär rastplats där det också finns expedition och vänthall.

– Fasaden på stationshuset renoverades och putsades om senast 1953 och efter det har den målats en gång. Det var för 20 år sedan, sedan har vi lappat och lagat, berättar Daniel Niklasson, trafikansvarig i Tjustbygdens Järnvägsförening.

Stationshuset är byggnadsminnesförklarat och tanken är att bevara huset i den 1950-talskaraktär som stationshuset har sedan renoveringen 1953. Kostnaden för renoveringen är beräknad till närmare 400 000 kronor. Tio procent av kostnaden får föreningen betala, resten ges i form av bidrag.

– Länsstyrelsen har genom en utlysning inom ramen för EU:s landsbygdsprogram beviljat oss ett bidrag som tillsammans med stöd från länsstyrelsens ordinarie stöd för byggnadsvård och stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur gör renoveringen möjlig.

Från Konung Gustaf VI Adolfs fond får föreningen även ett bidrag på 50 000 kr för renovering av fönster på rundlokstallet i Västervik. Huset har ett stort antal fönster och när lokstallet renoverades 2002 gjordes enbart mindre åtgärder på fönstren som till största del är från början av 1900-talet.

Varje år reser mellan 14 000 och 15 000 personer med rälsbuss mellan Hultsfred och Västervik. Den allra största delen av trafiken sker under sommaren, men vintertid körs tågen i olika evenemang.

– Som nu i mellandagarna körs körs tre utflyktståg där vi stannar i Verkebäck och bjuder det på korv och fika som ingår i biljettpriset, berättar Daniel Niklasson.

Verkebäcks stationshus. Bilden är tagen sommaren 2018.
Verkebäcks stationshus. Bilden är tagen sommaren 2018.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!