Förslagen från medborgarna ökar

Numera ska medborgarförslag till Västerviks kommun skickas in digitalt som "e-förslag". Den som saknar dator kan dock även framledes få hjälp på kommunhuset eller på något av biblioteken med att lämna sitt förslag på papper.

Numera lämnas medborgarförslag till Västerviks kommun som så kallade e-förslag, via dator. Den som saknar dator kan dock även i fortsättningen i bland annat kommunhuset få hjälp med att lämna förslag på papper.

Numera lämnas medborgarförslag till Västerviks kommun som så kallade e-förslag, via dator. Den som saknar dator kan dock även i fortsättningen i bland annat kommunhuset få hjälp med att lämna förslag på papper.

Foto: Foto: Kjell-Arne Karlsson

Västervik2019-01-10 08:00

Västerviks kommun har sedan införandet 2004 i snitt fått in 35-40 medborgarförslag per år. 2016 inkom 38 förslag, och 2017 fick man in 59 förslag.

– Under 2018 fick vi motta 64 e-förslag via vår e-tjänst som lanserades den 16 mars 2018, säger kommunens kanslichef Elisabet Olsson.

Av de 64 förslagen har 36 blivit godkända för publicering på webben.

– De andra har inte publicerats av skäl som att det till exempel bara varit en enkel fråga eller synpunkt där medborgaren kunnat få svar direkt från en handläggare.

– Det kan också bero på att det redan finns ett liknande förslag och då publicerar vi inte ett till. Eller att förslaget handlar om en fråga som inte tillhör kommunens ansvarsområde, säger Elisabet Olsson.

Av de 36 e-förslag som publicerats har elva fått 20 namnunderskrifter eller fler, och därmed automatiskt gått vidare till politisk behandling.

E-förslag till de förtroendevalda kan röra allt som ryms inom verksamheter som kommunen och de kommunala bolagen ansvarar för. Ett förslag ska handla om hur kommunen kan utvecklas och förbättras.

E-förslag publiceras i kommunens webbportal för e-förslag, där alla kan läsa. Andra kan skriva under ditt förslag och du kan skriva under andras förslag.

Alla som är intresserade av att följa ett förslag kan prenumerera på förslaget. Då får man mejl när kommunen har skrivit något om förslaget.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!