Gotlandsfärja ska ligga i Västervik över sommaren

En reservfärja ska ligga vid Skeppsbrokajen i Västervik över sommaren.

I sommar kan de mindre båtarna vid Skeppsbrokajen få sällskap av en större Gotlandsfärja.

I sommar kan de mindre båtarna vid Skeppsbrokajen få sällskap av en större Gotlandsfärja.

Foto: Ulrik Alvarsson

Västervik2021-06-17 17:00

Om vädrets makter tillåter kommer färjan att anlända till Västervik i helgen. Gotlandia 1 ska vara en reserv att sätta in om något händer någon av Destination Gotlands färjor. Den kommer troligen inte att lämna Västervik förrän någon gång i augusti.

Kommunens beslut att upplåta plats centralt i Västervik har redan väckt kritik. En person som vill vara anonym, men som har anknytning till bostadsrättsföreningen Hamnmagasinet, säger att föreningen tidigt uttryckt att man tycker att det är en dålig idé.

– Vi har inget emot de fartyg som angör i dag, som Kustbevakningens båtar, men det här är något helt annat. En 112 meter lång färja, som är fem våningar hög. Den kommer att förstöra utsikten.

.Han säger att redan i höstas så träffade man kommunen för att klargöra sin åsikt.

– Dan Nilsson besökte oss på plats vid Skeppsbrokajen.

Efteråt skickades ett mejl, som en bekräftelse, från föreningen till Dan Nilsson. Där skriver föreningen att man uppfattade att man fått ett löfte om att ingen Gotlandsbåt skulle läggas vid Skeppsbrokajen. I helgen fick vår källa höra på omvägar att det trots allt skulle bli aktuellt med en färja vid kajen.

Samhällsbyggnadsenhetens chef Daniel Niklasson säger att man har tagit hänsyn till synpunkterna från bostadsrättsföreningen. Istället för att låta färjan ligga vid "vecket", närmast Hamnmagasinet, så kommer färjan att placeras ungefär på mitten av den 290 meter långa kajen. Då ska den inte störa utsikten på samma sätt.

Den person som vi talat med tycker ändå att det är fel att ta emot färjan.

– Det är idiotiskt att lägga ett sådant här fartyg inne i Västervik över sommaren. Det måste finnas andra lägen, till exempel på Lucerna.

Han säger att han undersökt hamnen vid gamla fiskfabriken. Kajen där skulle vara tillräckligt stor, och vattnet tillräckligt djupt. Där finns även tillräckligt med el.

Daniel Niklasson säger att kommunen också undersökt den möjligheten:

– Men det finns ett grund som är lurigt. Destination Gotland har tackat nej till det alternativet.

Inte heller Smålandshamnars anläggning är ett alternativ. Där finns två lägen. Det ena kommer att användas för färjetrafiken, det andra för annan godstrafik.

Frågan är inte ny. Redan inför förra sommaren fanns planer på att låta en färja ligga i Västervik. När Västervikstrafiken ställdes in ströks de planerna.

Varför just Västervik?

– Den andra färjan kommer att utgå från Västervik på morgnarna. Då finns besättning på plats, säger Daniel Niklasson.

Sommartid är pressen på Visby hamn stor, så därför ville Destination Gotland hitta en annan placering.

Kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson säger att vad han sade vid mötet med bostadsträttsföreningen i höstas var att han hade förståelse för att de boende vid hamnmagasinet inte ville ha ett stort fartyg som blockerade deras utsikt.

– Jag sade att vi skulle försöka hitta ett bättre läge, längre bort från husen, så att fartyget inte hamnar precis i blickfånget. Det löftet tycker jag att vi har hållit.

Det beskrivs som ett stort kompakt fartyg, 112 meter långt och fem våningar högt. 

Är det en bra idé att låta det ligga mitt i Västervik mitt i sommaren?

– För det första hjälper vid Destination Gotland att lösa ett problem med reservfärja. Det tycker jag är bra. För det andra har jag redan fått andra reaktioner från människor som tycker att det är roligt att färjan kommer att ligga i Västervik. 

Det var då...

En del läsare minns tiden då Skeppsbrokajen användes för godstrafik. Timmer kunde ligga i stora upplag i väntan på vidare transport med järnväg. Eller vid finanskrisen runt 2010, då två stora lastfartyg låg vid kajen under en vinter, bokstavlig talat i väntan på bättre tider.

Skillnaden mot då är att det tillkommit bostäder nära kajen, som Hamnmagasinet. När man exploaterade området för bostäder så bestämde man sig också för att koncentrera den industriella hamnverksamheten till Lucerna.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!