Minister uppvaktas om tågstoppet i Linköping

Fyra kommunalråd i norra Kalmar län och södra Östergötland har gått samman och kritiserar Trafikverkets förslag att inte låta Tjust- och Stångådalsbanan få gå ända fram till centralstationen i Linköping.

Helen Nilsson (S Vimmerby.

Helen Nilsson (S Vimmerby.

Foto: Jimmy Karlsson

Västervik2023-08-02 18:37

– Det brådskar nu. Trafikverket kommer snart att fatta beslut, säger Västerviks kommunalråd Harald Hjalmarsson som en motivering till varför de fyra kommunalråden skrivit till infrastrukturministern Andreas Carlsson (KD).

Undertecknare är förutom Hjalmarsson: Helen Nilsson (S), Vimmerby, Christer Segersten (M), Kinda och Thomas Lidberg (S).

Vi har berättat tidigare om förslaget från Trafikverket. När, eller om, höghastighetsjärnvägen byggs kommer läget för Linköpings centralstation att ändras. I ett förslag skulle slutstationen för Tjust och Stångådalsbanan läggas på annat håll i staden, i närheten av Tannefors.

undefined
Harald Hjalmarsson (M), Västervik.

De presenterar sina fyra kommuner som inom pendlingsavstånd från Linköping, med ett avstånd på upp till drygt tio mil.

– Genom att inte ansluta Stångådalsbanan och Tjustbanan till en ny station som även samlar övrig kollektivtrafik försämras utvecklingsmöjligheterna för våra kommuner drastiskt.

De hänvisar till en studie som säger att arbetspendlingen från Västervik skulle minska med 20 procent.

undefined
Andreas Carlsson (KD), infrastrukturminister.

Skälet till att Trafikverket vill placera centralstationen, och tågstoppet för de två regionala banorna på olika platser är ekonomiskt. Det statliga verket har fått i uppdrag att banta budgeten för höghastighetstågprojektet.

Hjalmarsson säger att Tjust- och Stångådalsbanan hamnat i ett läge där de ansvariga pekar på varandra. Trafikverket säger å ena sidan att man bara följer regeringens direktiv att rusta upp stambanan till ett lägre pris. Regeringen å sin sida säger att direktivet talar om att det ska vara ett sammanhållet järnvägssystem i landet.

– Då måste vi informera regeringen om vad som är på väg att hända, att runt 100 000 personer riskerar att förlora sin möjlighet till arbets- och studiependling, säger Hjalmarsson.

De framför även ett nytt argument till försvar för regionbanorna i norra Kalmar län. När Sverige går med i Nato kommer regionen, med sin närhet till Gotland att bli viktig ur beredskaps- och försvarssynpunkt.

Harald Hjalmarsson säger att järnvägen måste vara viktig i ett läge där man snabbt kan behöva flytta stora mängder materiel och manskap.

– Och vi råkar ju ha den hamn som ligger närmast Gotland, säger han.

undefined
Kommunstyrelsens ordförande i Kinda Christer Segerstéen (M).
undefined
Thomas Lidberg (S) Åtvidaberg.
undefined
Helen Nilsson (S Vimmerby.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!