Heter det verkligen Fiskaretorget?

När vi skriver om antingen Lögarebergen eller Fiskaretorget låter inte reaktionerna vänta på sig. "Det heter Fiskartorget!" är en vanlig kommentar via mejl och telefon. Nu försöker vi reda ut det här.

Lögarebergen sedda från Fiskarehamnen. Hädanefter ska VT skriva båda med bokstaven "e" som ändelse, även att det faktiskt varierat under åren.

Lögarebergen sedda från Fiskarehamnen. Hädanefter ska VT skriva båda med bokstaven "e" som ändelse, även att det faktiskt varierat under åren.

Foto: Andreas Johansson

Västervik2019-08-18 07:00

Det intressanta är att det finns variationer på samma tema, men som hävdar olika saker. "Det har alltid hetat Fiskaretorget", skriver någon medan en annan lika tvärsäkert menar att det visst inte ska stavas med ett "e" efter "Fiskar". Kritiken är skarp och kommer från flera håll.

Fiskaretorget, alltså med ett "e" i slutet av "Fiskare", har använts i alla fall sedan 1707. Då finns det nedskrivet på den stadskarta som upprättades efter den stora branden 1677. Efter den fick staden nämligen en ny gatuindelning, man gick från det gamla medeltida gatusystemet till det mer moderna rutnätet, som i stort lever kvar än i dag.

Det betyder i och för sig inte att man inte talspråkligt ändrat uttalet, och tagit bort ett "e". Så varierar språket.

Men på de kartor som Västerviks Museum konsulterat stavas Fiskaretorget just så, med "e".

– Ja så är det, på de kartor vi har tillgång till stavas torget konsekvent med "e", Fiskaretorget. Det är entydigt. Det berättar Olof Nimhed, chef på Västerviks museum.

Han säger också att det så klart förekommer variationer i texter och i talspråk, men inte på kartorna.

– Jag är säkert själv skyldig till att uttala det annorlunda, det ska jag erkänna.

Kalmar läns museums kulturmiljöutredning "Fiskaretorget och Grönsakstorget med omgivande kvarter" konstaterar samma sak, Fiskaretorget.

En tillbakablick i VT:s eget arkiv avslöjar att vi stavat olika genom åren, beroende på vilken reporter som skrivit texten. Det har nog med vana, eller ovana, att göra.

När det gäller Lögarebergen finns inget lika ålderdomligt kartmaterial att tillgå.

– Men vi får anta att det följer samma regel som Fiskaretorget. Det finns visst stöd för det, konstaterar Olof Nimhed.

Om vi stödjer oss på mer än antaganden går det att konstatera att namnen på Lantmäteriets officiella kartor stavas med "e", således Fiskaretorget och Lögarebergen. Det syftar alltså då på de som fiskar fisken, inte djuret i sig, eller de som tvättar tvätten, inte tvätten i sig.

Liksom i fallet med Fiskaretorget, använder sig Västerviks kommun av Lantmäteriets officiella kartor. De stavar alltså med "e".

Vad händer nu då? VT kommer konsekvent hädanefter skriva båda namnen med "e".

Och någon kommer garanterat skriva fel någon gång. Vi litar på att ni hör av er då.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!