Kommunen prioriterar cykeltrafiken

Frågor som rör cykelinfrastruktur är ständigt närvarande i kommunens trafikarbete, säger Daniel Niklasson.

Västervik 14 oktober 2018 07:00

I kommunens trafikstrategi finns delar med en cykelplan. Daniel Niklasson är chef för enheten för samhällsbyggnad och säger att frågor som rör cykeltrafiken är prioriterade i arbete med trafik.

– Att fler cyklar och använder elcykel och det öppnar nya möjligheter. Men det ställer också krav på god infrastruktur, säger han.

När det kommer till nya bostadsområden tänker man på bland annat saker som cykelbanornas bredd och hur man ska utforma stråk så att så få hinder som möjligt finns. Långa, sammanhängande stråk är att föredra. Och när elcyklarna blir fler måste man kanske tänka annorlunda.

– En utmaning är ju när det blir fler på samma plats, fler som ska samsas om utrymmet. Då måste det gå att göra det säkert. Ibland måste man tänka om och exempelvis prioritera ner biltrafiken eftersom vi prioriterar cykel- och gångtrafik högre i staden, säger han.

En konsekvens blir helt enkelt att man nu och i framtiden "tar" utrymme från biltrafiken, exempelvis genom bredare gång- och cykelvägar.

I en undersökning gjord i Göteborg visade det sig att hastigheten i snitt steg med nio procent hos dem som cyklade på en elcykel.

Daniel Niklasson säger också att man ännu inte märkt av att trafiken skulle bli mer osäker, trots att fler kan färdas i högre hastigheter och i olika hastigheter.

– Även "vanliga" cyklister kan köra fort så det är i så fall inget specifikt problem med elcyklar. Det är i alla fall inget vi har fått till oss. Skulle det öka måste man också titta på det, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa