Så tänker förskolan kring halloween

Halloweenfester och anknutna maskerader sätter skräck i många barn menar en del föräldrar. Vad gäller i Västervik och finns det någon särskild policy kring utklädsel på kommunens förskolor?

Västerviks kommun har ingen policy gällande om barnen får klä ut sig på halloween när de är på förskolan.

Västerviks kommun har ingen policy gällande om barnen får klä ut sig på halloween när de är på förskolan.

Foto: Michael Svensson

Västervik2018-10-30 14:00

I en artikel som Barometern la ut beskrev en förälder som hört av sig till tidningen att halloween sätter skräck i många barn. Magnus Bengtsson som är barn- och utbildningschef i Västerviks kommun säger att frågan inte tagits upp i vår kommun ännu.

– Vi har inte någon policy. Vilka olika typer av aktiviteter man väljer att ha på en förskola är en del av det inre arbetet för att nå målsättningarna som finns för verksamheten.

Vidare berättar han att det främst är förskolechefen och medarbetarna på förskolan som avgör hur dessa aktiviteter ska utformas.

– Om vi har föräldrar som är oroliga över dessa aktiviteter eller andra frågor kring förskolan så tycker jag att man ska kontakta förskolan i första hand.

Margareta Lundgren, förskolechef på förskolan Solkullen i Gamleby, berättar att varken hon eller någon av hennes kollegor har några negativa erfarenheter av halloween men att man är medvetna om hur barnens utklädnad kan upplevas av andra.

– Vi ska ha ett halloweendisco som fem-årsgruppen bjuder in till där barnen tillåts ha med sig egna kläder och masker, om en av våra pedagoger skulle bedöma en utklädnad som olämplig så får barnet inte ha den på sig.

På frågan om maskeradkläder kan medföra kostnader för föräldrarna svarar hon att avdelningarna har egna masker och saker därtill som barnen får använda.

– Nej det tillkommer inga kostnader, vi ser ju till att de har något här de kan klä ut sig till, men om någon frågar ifall de får ta med sig något hemifrån så brukar vi tillåta det.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!