Stort engagemang i årets budget

Under måndagen skulle Kommunfullmäktige fatta beslut om budget för 2019. Majoritetens förslag fick både ris och ros av övriga partier.

Många politiker var uppe i talarstolen under Kommunfullmäktiges behandling av budget. Här är det Harald Hjalmarsson (M).

Många politiker var uppe i talarstolen under Kommunfullmäktiges behandling av budget. Här är det Harald Hjalmarsson (M).

Foto: Kristina Westring

Västervik2018-06-18 21:54

I början av maj redovisade den rödgröna majoriteten i Västerviks kommun sitt förslag till budget 2019 och ekonomisk planering 2020-2021. Efter det gick budgeten till nämnder och styrelser för yttranden. Ett reviderat budgetförslag presenterades i slutet av maj. De övriga partierna i Kommunfullmäktige har också lagt förslag på budget för att visa var de anser är viktigt att lägga resurser. Under måndagens sammanträde i Kommunfullmäktige var det alltså dags att ta beslut.

Tomas Kronståhl (S), kommunstyrelsens ordförande, gjorde en dragning av budgeten. En punkt där han dröjde lite extra var den om visionen med 2500 studerande vid Campus Västervik år 2030. Conny Tyrberg (C), förste vice ordförande, säger att kompetensförsörjningen är av största vikt för att kommunen ska kunna utvecklas och att kompetensnivån måste lyftas. Anna Bodjo (MP) tog i sitt anförande upp två frågor. Dels var det satsningen i budgeten på fritidsgårdar och renoveringen av biblioteket.

– Det kommer att bli ett bättre bibliotek på många sätt som uppfyller alla krav, säger hon.

Efter att den rödgröna majoriteten presenterat sin budget var det dags för de övriga partierna att komma till tals. Det vara flera som uttryckte att de tyckte budgeten såg bra ut, men hade synpunkter på olika saker. Mariann Gustafsson (V) kritiserade budgeten för att den är otydlig.

– Det enda man kan se är ramen och nya satsningar, säger hon och visar upp en budget från 1975 redovisade alla detaljer.

Oppositionsråd Harald Hjalmarsson (M) lyfter fram fyra frågor som Moderaterna anser vara de viktigaste.

– Det handlar om 1000 nya jobb, bättre resultat i skolan, ökad trygghet och bättre kommunikationer.

Sverker Thorén (L) lyfte frågan om barn med särskilda behov. Liberalerna vill att resursskolor ska inrättas enligt en modell från Linköping.

När alla partier hade redogjort för sina budgetar kunde politikerna ge synpunkter och yrkanden. Yrkandena som skulle gås igenom var många. En fråga som engagerade och väckte debatt var den om barn med särskilda behov.

Kommunstyrelsen hade tidigare beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta majoritetens förslag till budget, men budgetförhandlingen pågick ändå långt in på kvällen.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!