Tjustpartiet laddar om för nytt val

Förra gången gick det inte så bra – men Tjustpartiet är envist. Nu laddar partiet för en andra valrörelse med sikte att komma in i kommunfullmäktige.

Mona Schiller, Lennart Brewitz, Jan-Gunnar Johansson och Olle Hermansson är fyra av de nio namn som står bakom Tjustpartiet.

Mona Schiller, Lennart Brewitz, Jan-Gunnar Johansson och Olle Hermansson är fyra av de nio namn som står bakom Tjustpartiet.

Foto: Ulrik Alvarsson

Västervik2018-05-11 17:00

– Förra gången startade vi när det bara var en månad kvar till valet, säger Lennart Brewitz, som i mycket varit partiets ansikte utåt.

Han citerar en skribent som tyckte att det var en prestation av partiet att få ihop 150 röster på den tiden. Nu är man tidigare ute.

Den gången var man tre personer – den här gången är man nio.

Inför valrörelsen har partiet både tagit fram en hemsida och startat en facebookgrupp.

Mycket känns igen i partiprogrammet. Tjustpartiet ifrågasätter de etablerade partierna, och de traditionella kommunpolitiska arbetssätten.

– Många av partierna är över 100 år gamla. Samhället har gått från kulram till miniräknare och vidare till smartphone under den tiden, säger Brewitz.

Partiet förespråkar mer direktdemokrati. På senare år har kommunen använt sig medborgardialoger för att få åsikter från kommuninvånarna. Partiet vill gå längre, och ge medborgarna beslutande makt i vissa frågor.

– Man skulle kunna säga till Gunneboborna; "Här har ni en miljon kronor. Bestäm hur de kan göra mest nytta för Gunnebo!", tar Brewitz som exempel.

Partiet är för fler folkomröstningar. Södra infarten kommer upp som ett givet ämne.

– Pengarna kommer bättre till pass i kärnverksamheten, säger Mona Schiller, och tar hemtjänsten som exempel.

Hon berättar om hennes första möte med hemtjänsten, med ständigt nya ansikten. För att skapa stabilitet måste arbete i hemtjänsten bli mer attraktivt säger hon.

Olle Hermansson har en egen favorit när det gäller folkomröstningar.

– Jag skulle vilja se vad kommuninvånarna tycker om den nya stora förskolan som planeras.

Partikamraten Jan-Gunnar Johansson fyller i:

– All erfarenhet pekar på att mindre enheter fungerar bättre.

De tycker att förutsättningarna för ett nytt parti i Västerviks kommun borde vara bra, efter Uppdrag Gransknings program.

– Reaktionerna från de etablerade partierna var få, säger de.

Lennart Brewitz citerar från VT-ledare om hur det råder både partipiska och koalitionspiska i Västervikspolitiken. Mona Schiller fyller i med att beskriva samförståndet mellan ledarna för de två största partierna – Tomas Kronståhl och Harald Hjalmarsson. Tjustpartiets företrädare menar att utrymmet för avvikande åsikte är litet.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
Läs mer om