Toppolitikernas upprop till ministern

Stäng inte ute Tjust- och Stångådalsbanan inte från Linköpings kommande centralstation! Den uppmaningen får infrastrukturminister Andreas Carlsson i ett brev från åtta kommunalråd, ett regionråd och en landshövding.

Harald Hjalmarsson (M), kommunalråd Västervik.

Harald Hjalmarsson (M), kommunalråd Västervik.

Foto: Martina Gradian

Västervik2023-10-15 18:00

Det är kommunalråden längs med Tjust- och Stångådalsbanan, från Kalmar i söder till Åtvidaberg i norr som är undertecknare liksom regionstyrelsens ordförande i Kalmar län Angelica Katsanidou och Kalmar läns landshövding Allan Widman.

Det börjar bli svårt att hänga med i alla skrivelser som skrivits de senaste månaderna om Tjust- och Stångådalsbanan. Tidigare har flera kommunalråd skrivit till Trafikverkets generaldirektör i samma ämne. Region Kalmar har skrivit ett gemensamt brev med Region Östergötland till Trafikverket om de behov som finns för Tjust- och Stångådalsbanan.

Så varför skrivs det här brevet?

– Det är en kraftig markering, att nu är det ministern vi ställer vårt hopp till. Vi tycker att det är tydligt att vi inte har Trafikverket med oss. Det är regeringen som måste fatta ett beslut nu, säger Harald Hjalmarsson (M) kommunalråd i Västervik och en av undertecknarna.

I brevet skriver man: "Anslutningsförslaget, som det lyfts fram nu, skulle avsevärt försämra näringslivets förutsättningar och möjligheter till arbetspendling. Kopplingen mellan tillväxtmotorerna Kalmar-Linköping skulle avsevärt försämras likaså möjligheten att uppnå ett sammanhållet trafiksystem."

Enligt Hjalmarsson har man diskuterat brevet en längre tid, men behovet blev extra tydligt säger han vid den uppvaktning som gjordes i riksdagen häromveckan. Då fanns representanter för Västervik, Åtivdaberg, Vimmerby och Kinda kommuner på plats liksom Trafikverket.

– Trafikverket sade då att man ska göra en ny analys av hur många som reser. Att analysera just nu är detsamma som att säga att det är ingen som åker. Nu går tre av åtta dubbelturer på Tjustbanan med tåg resten är ersatta med buss, säger Hjalmarsson.

Han befarar att befarar att beslut kan fattas byggt på statistik från en ovanligt svag period för järnvägssträckan.

Den uppmärksamme kan ha lagt märke till att det saknas namn bland de undertecknare som räknades upp. Uppställningen på östgötasidan är inte komplett. Linköpings kommun saknas, liksom Region Östergötland.

Enligt Harald Hjalmarsson har Linköping en delvis annan agenda i frågan: Kommunen befinner sig i förhandlingar med Trafikverket om hur kostnader ska fördelas för den nya stationen, och regionen agerar i solidaritet med Linköping.

Allan Widman, landshövding i Kalmar län.
Allan Widman, landshövding i Kalmar län.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!