Varningen: Sämre tider är på väg

Kommunen når inte upp till sitt långsiktiga ekonomiska mål för 2019. Politikerna Conny Tyrberg (C) och Harald Hjalmarsson (M) är oeniga om hur allvarligt det är.

Foto: Ulrik Alvarsson/Anders Steiner

Västervik2018-05-09 11:30

På tisdagen presenterade majoriteten ett första budgetutkast för åren 2019 – 2021. Det är tämligen fritt från överraskningar. I många fall har siffror från gångna års verksamhet uppdaterats, redan beslutade förändringar eller investeringar har också bakats in.

Det betyder inte att överraskningar inte kan komma.

Närmast ska de berörda verksamheterna få kommentera budgeten, liksom oppositionspartierna och det låter även som att majoritetspartierna inte tänkt färdigt.

– Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar eller tillägg, säger Conny Tyrberg (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

För den som är intresserad av kronor och ören kan två saker nämnas:

Skatten förblir oförändrad, och enligt budgeten gör kommunen ett överskott på 33 miljoner kronor 2019. Det sistnämnda kan låta mycket, men det är inte riktigt i nivå med det mål som man satt upp om ett överskott på 2 procent av skatteintäkterna och utjämningspengarna – istället hamnar man på 1,5 procent. En förklaring är att skatteintäkterna på senare tid inte har blivit så bra som man hoppats på.

Varken Conny Tyrberg (C) och kommundirektören Anders Björlin tycker att man ska dra för stora växlar på det missade målet.

– Det är ändå väldigt nära, säger Conny Tyrberg.

– Vi har en stor resultatreserv från tidigare års överskott, säger Anders Björlin.

Oppositionspolitikern Harald Hjalmarsson befarar att sämre tider är på väg.

– Alla, jag menar alla, bedömare talar om att skatteintäkterna är på väg att minska, och kostnaderna på väg att öka för svenska kommuner. Den här budgeten signalerar "vi kör på som vanligt".

Hjalmarsson säger att när moderaterna lägger sin motbudget kommer man bland annat att fästa stor vikt vid hur man skapar nya jobb – för att hålla skatteintäkterna uppe. Han hade velat se initiativ som får de kommunala verksamheterna att arbeta smartare, och mer kostnadseffektivt.

Conny Tyrberg (C) känner däremot ingen framtidsoro.

– Jag har varit med i politiken länge nu. Man har nästan alltid varnat för att det blir värre längre fram, men det brukar lösa sig ändå.

Conny Tyrberg (C) tycker att budgeten för 2019 ser bra ut, men förvarnar om att det kan bli ändringar innan den antas vid kommunfullmäktige i juni.
Conny Tyrberg (C) tycker att budgeten för 2019 ser bra ut, men förvarnar om att det kan bli ändringar innan den antas vid kommunfullmäktige i juni.
Axplock ur budgeten

Extra pengar anslås till barn med särskilda behov, (3,5 miljoner kronor) och LSS-omsorgen (3 miljoner kronor).

Bland investeringarna märks simhallen, ridskolorna, nybyggnation på Campus. Äldreomsorgen ska få nya särskilda boenden i Gunnebo och Gamleby. En ny förskola ska byggas i norra Västerviks stad.

De kommunala bolagen får ett tydligt uppdrag att hjälpa till med att ställa om Västerviks kommun mot ett hållbart samhälle. Bland annat ska Västervik Miljö & Energi utreda möjligheterna till en solenergisatsning.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
Läs mer om