Åtgärder i ån för att hjälpa fisk

Västerviks kommun ska utföra åtgärder i Örserumsån, för att öka den biologiska mångfalden och skapa mer lekplatser för fisk.

16 augusti 2019 22:00

Örserumsån mynnar ut i Örserumsviken vid gamla pappersbruket i Västervik. Ån har i dag en ganska enformig bottenstruktur, vilket inte bidrar till en ökad biologisk mångfald.

Åtgärderna, som fått grönt ljus av länsstyrelsen, handlar bland annat om att lägga ut grus i och vid vattendraget, vilket underlättar för lekande fisk.

Vattensamordnare Anders Fröberg uppger att de tänker påbörja biotopvården nu i augusti.

– Det är ett område cirka 100 meter upp från mynningen det gäller.

När åtgärderna är genomförda, blir det lättare för djur att ta sig i vattnet mellan Hästhagssjön och Örserumsviken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingrid Johansson-Hjortvid

Ämnen du kan följa