Åtta läkare slutade – så påverkas sjukhuset

Under semestern har åtta läkare slutat på medicinkliniken på Oskarshamns sjukhus. Nu hjälper andra sjukhus till i väntan på nyrekryteringar, bland annat Västerviks sjukhus.

8 augusti 2019 12:04

Det var Barometern/OT först att skriva om. Sammanlagt är det sju överläkare och en ST-läkare som slutat på medicinkliniken i Oskarshamn. Enligt tidningen är det oro inför framtiden som gjort att läkarna slutat.

– Det blir en ond cirkel. Vi har klarat oss bra efter de neddragna vårdplatserna. Det har dock blivit en stressfaktor. All expertis finns inte på plats, vilket gör att vi oftare behöver konsultera kollegor i Kalmar eller Västervik, säger Edwin van Asseldonk, läkare på kliniken, till Barometern.

Enligt tidningen kopplas avhoppen också samman med att en populär chef slutat på kliniken. Nu ska det finnas fem överläkare kvar på kliniken.

Att det blir en ond spiral är inte ovanligt. Det säger basenhetschefen Hjalmar Åselius på Västerviks sjukhus.

– Det kan tyvärr bli så när någon eller några slutar. När en slutar blir arbetsbördan större för de som är kvar, och de kan välja att sluta.

Påverkar det er på Västerviks sjukhus på något sätt när sånt här händer?

– Det har påverkat oss på det sättet att vi har fått förfrågningar om att tillfälligt ta över specialistfunktioner, bland annat lungor och mag/tarm. Det är också någon läkare som hört av sig och undrat om det finns möjlighet till en provtjänst hos oss.

Hjalmar Åselius säger att man nu koncentrerar sig på att hjälpa till så gott man kan.

– Vår uppgift nu är att stötta kollegorna så mycket vi kan och hinner med. Vi får hjälpa till i väntan på att det här löser sig på bästa sätt, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Andreas Johansson

Ämnen du kan följa