Enligt Linda Ilmrud, Sektionschef för Arbetsförmedlingen i Kalmar län, har det varit ett högtryck på arbetsmarknaden den senaste tiden. Nu kan man se att det är något lugnare men det finns fortfarande gott om jobb, säger hon.

– Om man kollar på arbetsmarknadsläget och svensk ekonomi har vi passerat toppen men däremot ser vi inte att vi är på väg mot någon lågkonjunktur utan snarare en avmattning. Arbetslösheten har minskat men man tror också att den kommer vända uppåt nästa år, säger Linda Ilmrud.

Hur ser arbetslösheten ut i Kalmar län jämfört med andra län?

– Vi ligger på en arbetslöshet på 6,8 procent och riket ligger på 6,9 procent. Skulle man jämföra med föregående år så ligger riket kvar men arbetslösheten i Kalmar län har minskat med 0,5 procent.

Enligt statistiken varierar arbetslösheten mycket inom länet. I Högsby ligger den på 13 procent och i Mörbylånga på 3,5 procent.

Jämfört med riket har vi en ganska hög andel utrikesfödda och där ligger arbetslösheten på 30 procent och motsvarande siffra i hela riket är 20 procent.

– Det är en stor fördel då vi står för en åldrande befolkning i Kalmar län. Vi behöver få in fler folk på arbetsmarknaden och här har vi många utrikesfödda som behöver komma in på arbetsmarknaden. Inom denna grupp finns en stor potential, säger Ilmrud.

Hon berättar också att arbetsförmedlingen samarbetar med de tolv kommunerna i Kalmar län för att stötta utrikesfödda och få ut dem i jobb och studier.