Detta enligt en rapport från Visita, som är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Vidare framgår det att en stor del av de nya jobben går till utlandsfödda.

Detta är något som Michael Carlsson, Kustcamp Gamleby, kan skriva under på. Utöver campingen vid Hammarsbadet driver han Kustcamp Ekön i Valdemarsvik samt står i begrepp att öppna ett nytt hotell i Västervik (gamla Kulturhuset vid Grönsakstorget).

Han vet hur svårt det är att få tag i säsongspersonal till anläggningarna och i år, med nyetableringen i Västervik, kommer han och hans partner att behöva rekrytera ännu fler.

Enligt Visitas undersökning, som grundar sig på siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB), har besöksnäringen i Kalmar län vuxit med 21,9 procent under perioden 2008-2017.

Det är fem gånger så stor jobbtillväxt som den övriga arbetsmarknaden där sysselsättningen ökat med 4,4 procent enligt siffror från SCB.

Av dem som jobbar i besöksnäringen i länet är 32,1 procent födda utomlands, tre gånger så stor andel som på övriga arbetsmarknaden.

På Kustcamp Gamleby respektive Ekön var flera av de anställda förra året nyanlända och/eller utlandsfödda, några kom från Syrien, någon från Kroatien och ytterligare någon från Colombia.

– Utan dem vet jag inte hur vi skulle ha fått ihop det, säger Michael Carlsson.

Inför sommarsäsongen 2018 tog man beslutet att alla i personalen inte nödvändigtvis behövde behärska svenska.

– I receptionen hade vi krav på svenska men det är möjligt att vi kommer att lätta på språkkravet även där, och nöja oss med att man talar engelska, säger han.