Skarven gör stor skada på fiskeredskap, fiskebestånd och växtliv. Men Sveriges Ornitologiska Förening – Birdlife Sverige menar att den skyddsjakt som Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat om, är allt för omfattande i relation till skarvens population.

Beslutet om skyddsjakt, som fattades den 27 mars 2019, hänvisar till skadan som skarven orsakar och som har ökat till följd av att antalet skarvar har blivit fler inom länet de senaste åren. Birdlife överklagade beslutet om skyddsjakt till Förvaltningsrätten i Växjö.

Birdlife Sverige menar att det är svårt att beräkna antalet skarvar eftersom det varierar så mycket under ett år. Det innebär att antalet som är beviljat för skyddsjakt överstiger den andel av populationen som bör fällas. Dessutom menar de att beslutet om skyddsjakten saknar grund eftersom den inte förväntas leda till en förbättring av fiskebeståndet. Enligt deras överklagan kan det omöjligt konstateras att skarven själv är orsaken till det minskade fiskebeståndet.

I sitt beslut har Länsstyrelsen slagit fast att de har använt en, av EU-kommissionen, godkänd metod för att beräkna antalet skarvar. Dessutom hänvisar de till det faktum att man, enligt EU-kommissionen, kan tillämpa skyddsjakt trots att det kan vara svårt att dokumentera allvarlig skada. Man menar också att skarven orsakar ekonomisk förlust för fiskenäringen, vilken är viktig för den bofasta skärgårdsbefolkningen.

Förvaltningsrätten avslog överklagandet.