Den senaste mandatperioden har politikern Anna Bodjo (M) deltagit i föreningen Sveriges ekokommuners arbete som Västerviks representant tillsammans med kommunens hållbarhetsstrateg Gun Lindberg.

Vid senaste årsmötet valdes Anna Bodjo in i föreningens styrelse.

– Sveriges ekokommuner är en förening som ska stötta kommuner i det ekologiska hållbarhetsarbetet, säger Anna Bodjo som ser föreningen som en plattform för informationsutbyte och en inspirationskälla.

Hon tror att Västerviks kommuns ökade engagemang i föreningen kommer att påverka arbetet på hemmaplan.

Sveriges ekokommuner håller exempelvis på att arbeta fram ett beslutsunderlag som är tänkt att hjälpa kommuner och regioner att kunna fatta hållbara beslut.

– Jag tror att beslutsmetoden kommer att vara en bra grund för att slippa ta debatter varje gång något ska beslutas, säger Anna Bodjo och berättar att föreningen jobbar med att utgå från målbilder för att sedan fråga sig "hur når vi dit?".

Sveriges ekokommuner ser också till att lyfta fram kommuner och regioner som har gjort något bra med hjälp av nyckeltal.

– Det är en väldigt bra service. Exempel är alltid jätteviktigt, det är alltid någon som frågar "har det där prövats någonstans?".

Minst en gång per år ordnar Sveriges ekokommuner konferenser för sina 110 medlemmar.

– I år var temat biologisk mångfald. Deltagarna är oftast de politiker som är mest miljöintresserade. Det är en alldeles underbar tillställning med fantastiska föreläsare, säger Anna Bodjo.