Det var moderaterna Jon Sjölander och Elin Landerdahl som i en motion förespråkade att den planerade flytten av SFI, Svenska för invandrare, till gymnasiets lokaler ställdes in. De hänvisade till att det på andra håll i landet uppstått problem när man blandat vuxen- och gymnasieutbildning. I motionen pekar de bland annat på risken för hedersproblematik, när vuxna kan följa vad yngre släktingar gör i skolan.

 

Tjänstemännen föreslog ett avslag på motionen. I underlaget hänvisar de dels till praktiska problem om flytten inte skulle kunna genomföras. Man skulle få se sig om efter nya lokaler för SFI, med ökade hyreskostnader som följd. Dels hänvisar de till att det bedrivs ett förebyggande arbete mot hedersproblematik, sexuella trakasserier och drogproblem.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Fridlund (S) konstaterar att flytten är genomförd.

– Vi har en tät dialog med verksamheten, och efter vad jag har hört så fungerar det bra.

Han påminner om att beslutet att flytta samman gymnasiet och Komvux togs under stor enighet 2016. Moderaterna var med på beslutet.

 

Anette Thorstensson (C) tycker inte att hedersproblematiken är skäl nog för att skrota planera på ett samlat kunskapscentrum:

– I dag har vi tagit fram handlingsplaner om vi skulle upptäcka hedersproblematik. Hederproblematiken skulle finnas kvar även om vuxeneleverna gick någon annanstans.

Nämnden var oenig när motionen avslogs: Moderaterna, Socialisterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna ställde sig bakom motionen.