Som alla nyöppnade verksamheter fick Fiskaretorget 1 Foodcourt besök av en livsmedelsinspektör. Detta skedde en vecka efter premiäröppningen av matstället. I kontrollrapporten har inspektören upptäckt sju avvikelser. Det är en brist gällande livsmedelsinformation; det finns inte tillräckligt med allergi-information om den mat som serveras, det ska finnas vid varje kassa. Fem avvikelser upptäcktes för hygieniska grundförutsättningar; frysta hallon har inte kokats tillräckligt länge innan användning och rå fisk har inte hållits fryst tillräckligt länge innan servering. Personalen i cafédelen saknar hårskydd och rutin för tvätt av personalkläder, rutin för hygieninformation till gäster inne i köket saknas. Dessutom saknas det, vid nedfrysning av varm mat, rutin för övervakning av tid och temperatur för frysprocessen.

Stefan Ågren, delägare i företaget kommenterar rapporten och trycker på att detta var det första besöket efter öppning.

– Det är saker som vi inte hade rutin för en vecka efter öppning. Det första besöket är ju till för att se hur det ser ut, vad som behövs och vad vi måste göra för att gå vidare. Inspektören är ju där för att hjälpa oss.

Han berättar att de, direkt efter besöket, vidtog alla nödvändiga åtgärder.

– Vi har tagit hänsyn till allt som stod i rapporten och vi ser fram emot deras återbesök, säger han.