Enkätsvaren visar att det framförallt är nyanlända som får förtur till hyresrätter.

Men det finns inget enhetligt system för bostadssökande i Sverige, bostadsbolagen bestämmer själva hur det ska fungera.

Och det kommunala bostadsbolaget i Västervik ger bara förtur till en specifik grupp.

Artikelbild

| Om man har fått jobb i Västervik och vill bosätta sig i kommunen har man förtur i bostadskön.

– Det handlar om människor som fått arbete i kommunen och vill bosätta sig här. Det är bara den gruppen som har förtur. Annars gäller köpoängsystemet, säger Anna Norén från Västerviks Bostads AB.

Andra som av olika skäl kan ha svårt att få en bostad hänvisas till socialtjänsten, förklarar hon.

Susanne Vidvik, marknadschef på Västerviks bostads AB, förklarar att kommunens socialförvaltning hyr 70 lägenheter av bostadsbolaget – bostäder som är till för människor som av olika anledningar har svårt att skaffa boende själva.

Susanne Vidvik poängterar att även om kommunplacerade nyanlända inte går före i den kommunala bostadskön så hjälper man gärna till från bolagets sida då det är möjligt.

– Men de flesta tycks hitta boende på annat sätt, säger hon.

I 2018 års bostadsmarknadsenkät (från Boverket) uppger 174 kommuner att de har någon form av förturssystem till bostad.

Förutom nyanlända är det även vanligt att, precis som i Västervik, ge förtur till personer som fått arbete i kommunen (87 kommuner).