December allt varmare i Västervik

De senaste två decennierna har det i Sverige blivit allt varmare i december. I Västervik har snittemperaturen för julmånaden stigit med cirka 0,5 grad de senaste tjugo åren.

17 december 2018 21:00

Även årets decembertemperaturer har hittills legat högt över de normala.

Skillnaden mellan medeltemperatur och normalvärdet de senaste tjugo åren har – beroende på närheten till Arktis – varit störst i norra delen av Sverige, men även här i södra Sverige är avvikelserna tydligt märkbara.

Klimatexperterna har jämfört decembertemperaturerna de senaste tjugo åren, med föregående uppmätta 30-årsperiod.

– 1961 till 1990 var medeltemperaturen för Gladhammars mätstation i Västervik minus 0,9 grader, berättar Lennart Wärn, meteorolog/klimatolog på SMHI i Norrköping.

Det är framför allt den globala uppvärmningen som påverkar. Den gör att vinterns ankomst dröjer alltmer. Isarna lägger sig allt senare och tjälen hinner aldrig gå lika djupt.

– Framför allt koldioxidutsläppen gör att det blir varmare. Och när det blir barmark i stället för snö suger marken upp värme, i stället för att reflektera bort den, säger Lennart Wärn.

Det är uppvärmningen över Arktis som har störst påverkan på vårt klimat. Där har det de senaste två decennierna blivit dramatiskt mildare, varvid isarna smälter bort i snabb takt.

– Det är för övrigt inte bara december som blir mildare. Det gäller årets alla månader, säger Lennart Wärn.

Berodde den gångna sommarens ihållande värmebölja på klimatförändringen?

– Säkert delvis. Man måste dock skilja på väderlek och klimat. Speciellt i maj i år var det extremt varmt.

Sedan 2013 har medeltemperaturen för december i Gladhammar legat så högt som plus 2,4 grader.

Fakta, uppvärmning

SMHI:s normalvärde utgår från medeltemperaturerna under referensperioden 1961-1990.

År 2021 kommer perioden 1991-2020 att börja användas istället.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell-Arne Karlsson

Ämnen du kan följa