Det säger facket om reklamutdelning

"Kräv tidmätning om det inte går att komma upp i timlönen", säger fackombudet om ersättningen som utdelare av direktreklam får.

4 januari 2019 17:30

Det kollektivavtal som gäller mellan Svensk direktreklam och Svenska Transportarbetareförbundet är en prestationslön uppbyggd av tre komponenter: typ av distrikt (om det är lätt, normalt, svårt och mycket svårt), vikttillägg och sorteringstillägg.

– Det finns en så kallad garantilön, en undre gräns för en reklamutdelare som normalpresterar, säger Jerker Nilsson, ombud på Svenska Transportarbetareförbundet.

Är man över 18 år ska timlönen vara minst 86,53 kronor och är man under arton är det 76,10 kronor per timme.

– Tycker man att man inte når upp till timlönen för normalprestation ska man kräva en tidmätning, säger Jerker Nilsson, en uppmaning som går hand i hand med vad Torbjörn Andersson, jurist på Svensk direktreklam säger.

Jerker Nilsson berättar att fackförbundet går in och stöttar sina medlemmar om det skulle behövas.

– Men det är ett problem, det är få som är anslutna. I grunden är avtalet utformat för ungdomar, men i dag är det även andra grupper som arbetar som utdelare.

Jerker Nilsson menar att det kan vara svårt att hävda sin rätt av olika anledningar. Inom ett utdelningsdistrikt i Sverige går meningarna i sär när det gäller innebörden av normalprestation.

– För oss är det arbete utan jäkt och stress, men för den skull inte ett sölande. Just nu pågår en tvist, men jag kan inte säga mer förrän den är klar. Beroende på hur den slutar ska vi se hur vi ska agera på avtalsförhandlingarna inför 2020.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kristina Westring

Ämnen du kan följa