Rektor Gunilla Winqvist berättar att det var getingar från två olika bon som stack barnen. Det ena boet låg inne på skolgården, det andra i skogen, på en slinga som skolan brukar använda till bland annat pulsaktiviteter på tisdagarna.

– När barnen sprang, blev getingarna "galna". Mellan tio och 15 barn blev stuckna, säger Gunilla Winqvist.

 

Boet som låg på skolgården har Bostadsbolaget senare varit och sprejat på, för att få bort getingarna, men inte det som var i skogen.

Själva evenemanget Skoljoggen hann ändå genomföras, eftersom alla barn var med och sprang, även om det varierade hur mycket det blev. Att ha en ny Skoljoggen på en annan dag är därför inte aktuellt.