Det förklarar konsulten Fredrik Erfelt från analysföretaget Argument AB som arbetat med utredningen.

Totalt fick man kontakt med 539 lokala företag, varav 68 procent valde att medverka.

Att den överhuvudtaget beställdes – av kommunen och Västervik Framåt – har med störtdykningen i Svenskt näringslivs senaste rapport "Lokalt företagsklimat" att göra. Kommunen sjönk i rankingen från plats 171 till 263 av 290.

Så hur är det då att driva företag i Västerviks kommun?

Invändningarna och problemen tycks vara fler än fördelarna, i alla fall enligt dem som medverkat i undersökningen.

Exempel på sådant man kritiserar är konkurrensen från kommunala bolag som man menar tränger undan privata företag.

I synnerhet är det Bostadsbolaget som lyfts fram som en bov med sin hantverks- och byggverksamhet och i viss mån även Västervik Resort.

– Flera av dem som svarat tycker inte att kommunala bolag ska bedriva den här typen av verksamhet alls, andra tycker att det är okej men menar att för lite läggs ut på entreprenad, säger Fredrik Erfelt.

Exempel på ett annat område som föranleder kritik är tjänstemännens inställning och ärendehantering. Enligt rapporten känner sig företagarna i underläge gentemot tjänstemännen som man menar saknar flexibilitet.

– Det är möjligt att tjänstemännen ska fokusera på kompetensutveckling eller att vi ska verka för att förkorta handläggningstiderna, säger näringslivschef Ulf Kullin.

Ett område som får ros är besöksnäringen med stora aktörer som kommunala Västervik Resort och Västervik Framåt.

– Besöksnäringen lyfts fram som väldigt viktig för kommunen och som en bransch som också gynnar många andra branscher. Överlag upplever man att kommunen jobbar bra på det här området, säger Fredrik Erfelt.