Ehec är en bakterie som orsakar magsjuka. Den kan smitta mellan djur och människor via vatten och mat. För det mesta orsakar den enbart diarré, som ibland kan bli blodig, berättar Per-Åke Jarnheimer, överläkare på Smittskydd och vårdhygien på Länssjukhuset i Kalmar.

– Oftast är det inte så farligt. Men en liten andel, främst små barn och äldre, kan få allvarligare symptom som kan leda till njursvikt, säger han.

För de flesta yttrar det sig dock som en vanlig magsjuka. Råden är att dricka mycket, vätskeersättning om det behövs och att kontakta 1177 eller sin hälsocentral om man är smittad.

– Vi hade ett tiotal fall på måndagen, varav vi kunde koppla en handfull till den här sjön, säger Per-Åke Jarnheimer.

De flesta smittas annars främst via mat, men den varma sommaren har skapat en gynnsam miljö för fler bakterier och genom att prata med patienterna har läkarna på Smittskydd och vårdhygien kunnat spåra ett antal av fallen till den här sjön.

– Men bara för att man blir magsjuk behöver det inte vara Ehec. Antalet magsjukor ökar när det är varmt och för det mesta beror det på att man har ätit mat som kanske stått framme lite för länge och blivit dålig, säger Per-Åke Jarnheimer.

Hur stor spridning smittan har fått kan han inte svara på i nuläget eftersom arbetet bara börjat och det tar några dagar från att man smittats till att sjukdomen bryter ut.

Vid den misstänka smittkällan, Gösjön i Högsby kommun, har varningsskyltar nu satts upp, som avråder från bad tills vidare.