"Fel kalhugga vacker del av leden"

Naturskyddsföreningen är kritisk mot en planerad avverkning utanför Ankarsrum.

9 januari 2019 08:00

Det som fick föreningen att reagera var att man sett märkning för avverkning i ett område där Tjustleden går fram, i närheten av sjön Flugen.

– Det är ett område som ligger sjönära. Länsstyrelsen har haft planer på ett naturreservat alldeles i närheten, säger Karin Wilhelmsson, som är engagerad i Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Östergötland men som har rötterna i Ankarsrum.

Föreningen har skrivit till Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Västerviks kommun och uppmanar till att de tittar närmare på området.

De hänvisar till en inventering gjord 2006 som visade på stora naturvärden i området. En av föreningens egna medlemmar gjorde dessutom nyligen ett fältbesök i området, och hittade flera rödlistade arter – däribland lunglav. Lunglaven har blivit allt mer sällsynt, samtidigt som den brukar vara en signal på att det finns andra naturvärden i området.

Naturskyddsföreningen trycker också på att Västervik Framåt AB, som arbetar med att marknadsföra kommunen, tagit fram ett underlag för hur Tjustleden skulle kunna utvecklas för att locka fler besökare.

"Att i det läget kalhugga en vacker del av leden vore inte alls i linje med det arbetet", skriver föreningen.

På Skogsstyrelsen har man precis fått Naturskyddsföreningens brev. Handläggaren Emma Axelsson säger att Södra, som är skogsägarens ombud, gett beskedet att avverkningen inte är omedelbart förestående.

– Vi planerar att besöka området för att själva bilda oss en uppfattning om de naturvärden som finns, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson