Fick avslag på överklagan om assistans

Utredning om hjälpbehov ger inte tillräckligt med information för att ge personlig assistans.

7 april 2020 22:00

En person med funktionshinder fick i oktober förra året avslag på en ansökan om personlig assistans av socialnämnden i Västerviks kommun. Det handlade om att få hjälp med att sköta personlig hygien såsom dusch, daglig tvätt, hårvård, nagelvård och insmörjning av hud. 

Den klagande har rätt till hjälp med sina grundläggande behov enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Genom sitt ombud överklagade personen beslutet i Förvaltningsrätten i Linköping som nu gör bedömningen att personen har ett visst behov av hjälp med grundläggande behov, men att befintlig utredning inte ger tillräckligt stöd för åtgärder. Därmed avslår Förvaltningsrätten överklagan.    

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kristina Westring