Det var i våras som personal och barn med kort varsel fick flytta ut från förskolan Kräftan i norra Västervik, på grund av dålig luft och fuktproblem. I dag bedrivs verksamheten i lokaler som tillhör Svenska Kyrkan i centrala Västervik.

– Efter vad jag har hört fungerar det bra, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Fridlund (S).

En mer långvarig lösning är dock på gång. Paviljonger har handlats upp som ska ställas upp på den så kallade Laxentomten i norra Västervik. Paviljongerna som är från 2007 är byggda för att användas som förskola.

Artikelbild

| I dag bedrivs förskoleverksamheten i Svenska kyrkans lokal Elvan. I vår ska flytten gå till paviljonger i norra Västervik.

– De har tidigare använts i Bromma, men står nu nedmonterade, säger barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson.

Innan den tas i bruk i Västervik ska den fräschas upp med nya ytskikt. Förhoppningen är att den ska stå inflyttningsklar till den 1 mars.

– Det beror lite på hur vintern blir, med markförhållanden när man ska bygga, säger Magnus Bengtsson.

Hyresvärd för den nya förskolan blir kommunala bolaget Tjust Fastigheter som i veckan köpte Laxentomten av Västerviks kommun.

 

Det har tidigare pratats om att en ny stor förskola skulle byggas på tomten. Står det beslutet fast, eller kommer paviljongerna att bli en permanent lösning?

– Vi har beställt projektering av en ny förskola från Tjust Fastigheter, säger Magnus Bengtsson.

Projekteringen kommer att beskriva hur förskolan kan byggas, och vad kostnaden skulle bli. Det blir därefter upp till politiken att bestämma om det ska byggas nytt.