Fjolåret bjöd på en hel del äpplen men i år ser det annorlunda ut. 

– Det är inte alls mycket äpplen i år. Det var väldigt kallt under blomning och det är nog den största orsaken, säger Roy Thellman, trädgårdsmästare som driver handelsträdgården i Långrådna.  

Att det skulle bero på förra sommarens värme är fel då den borde gynnat fruktsättningen och därmed också ökat blomningen, menar Roy Thellman. 

 – Blir en växt plågad sätter den mer frukt och mer blomning. Min slutsats är därför att detta beror på kylan. Det fanns inte så mycket insekter ute i maj på grund av kylan. Vi hade frostnätter ända fram till juni. Färre insekter och därmed mindre pollinering.

Kylan gav oss alltså färre äpplen i år. Är detta ett problem?

– Nej, vi får bara mindre frukt att konsumera. Vissa är överlyckliga över mindre att köra bort. Ofta har vi rätt så bra med äpplen i trädgårdarna, säger Thellman.

Roy Thellman ser en ökad trend i att bli mer självförsörjande idag än för några år sedan. 

– Nu har folk börjat använda sina äpplen mer. Ett tag köpte man ändå äpplen i affären men den trenden är bruten i och med att många mustar sina äpplen. Det är också lättare att ta hand om frukten då det finns fler musterier, säger han. 

Vädret kan ingen påverka men det finns mycket man kan göra för att få bättre och finare frukt, enligt Roy Thellman. 

–  En vettig beskärning är viktig för att hålla trädet i bra växt, att inte beskära för hårt. En balanshållning mellan tillväxt och fruktsättning, säger Roy Thellman