Köpare är bolaget Fågelbro Stamfastighet AB som ägs av Gertrudsvik Fastighets AB. Gertrudsvik har exploaterat det stora sjukhusområdet i norra Västervik. Nu ger man sig in på ett nytt område: Fastigheter för handel.

Man köper två tomter på Lunnargatan på 11 000 respektive 4800 kvadratmeter av Västerviks kommun. Affären godkändes av kommunstyrelsen i veckan.

Den fastighetskoncern där Gertrudsvik ingår har arbetat med att utveckla handelsområden på andra delar i landet. I underlaget till politikerna sägs att bolaget "ser stora möjligheter att utveckla handelsområdet vid Lunnargatan". Gertrudsvik är inte ensam aktör att försöka locka hyresgäster till Ljungheden. Sedan tidigare äger Solhemsgruppen AB och Gotska AB handelsfastigheter på området.