Intresset för kursen Odling som livsstil på Gamleby folkhögskola har ökat. Kursledaren Hillevi Helmfrid säger att det är nu fyra grupper som startat varav en är en fortsättningsgrupp. I den fördjupar sig deltagarna inom ett intresseområde. För Ernst Zryds del tar odlingen stor plats, så pass att villaträdgården i Västervik blivit för liten. Han har därför utökat odlingen på en bit mark i Ytterhult. 

– Jag ville testa olika, vad jag kallar "hjälpgrödor", och då gjorde jag iordning det här ytan som är ungefär 100 kvadratmeter. 

Kurskamraterna som den här kvällen har kommit för att ta del av Ernsts odlingserfarenheter nyper i blad, luktar och smakar. Att få möjlighet att komma ut och se hur andra odlar är värdefullt. Det är både lyckade och misslyckade försök som ger erfarenheter att bygga vidare på.

Ernst visar en yta som är täckt med bovete, subklöver och honungsört. 

– Det här är gröngödsling för att få upp näring och förbättra strukturen på lerjorden. Det ska få stå kvar över vintern och sedan myllar jag ner det till våren. Subklövern bildar en tät matta som ogräset inte kan tränga igenom. 

I en annan del av landet växter bovete. Det var tänkt som ett stöd till lupinbönan (inte att förväxla med blomsterlupinen som är en invasiv art reds. anm.). 

– Problemet var att bovetet växte för högt och tog över bönorna. Men några skidor blev det i alla fall. 

Artikelbild

| Solrosor odlar Ernst för att han tycker att de är vackra. Mellan raderna sår han subklöver som täcker och ger gödning.

Exempel på områden som de andra kursdeltagarna fördjupar sig i är föryngring av växter, biokol och bokashi.