Han har haft posten i drygt elva år och har blivit ett med den femstjärniga campingen Västervik Resort. Trots sina många år i bolaget är Gunnar Bomans energi densamma som i början av hans karriär, om inte bättre.

– Det var självklart att förlänga och jag är inte redo att gå i pension, säger Gunnar Boman och skrattar.

Enligt honom spelade trivseln med arbetet en stor roll i beslutet att fortsätta som VD. Det gjorde även viljan att fortsätta utveckla resorten.

– Vi har många idéer och stora ambitioner. I höst kommer vi att lägga fram en del förslag till de övriga aktörerna inom besöksnäringen i Västerviks kommun.

Boman nämner bland annat att det handlar om att skapa flera reseanledningar till Västervik och se en ökning av boendeplatser i resorten. Enligt Boman är det nödvändigt om Västervik som destination ska förbli konkurrenskraftig på marknaden och ligga i framkant i Sverige.

– Vi kan inte sitta still och nöja oss. Vi följer hela tiden vad som händer i omvärlden och vad våra konkurrenter gör. Vi ser att turistnäringen växer i till exempel Vimmerby och Motala, säger han.

Är ni tillräckligt finansiellt starka eller kommer kommunen stötta er ekonomiskt?

– Vi kan inte göra alla satsningar själva, utan söker helst ett samarbete med andra aktörer. Kommunen är alltid en nyttig intressent, men inte finansiellt. Det blir inga rena kommunala projekt.