Under tisdagseftermiddagen meddelades att höjningen från 1 mars 2019 blir 1,8 procent och sedan ytterligare 1,8 procent från 1 mars 2020.

Det är en ovanligt stor höjning jämfört med riksgenomsnittet de senaste åren enligt Hyresgästföreningen.

Samtidigt gick bostadsbolaget in i förhandlingen med krav på 2,5 procents höjning.

Enligt Hyresgästföreningens statistik blev den genomsnittliga höjningen 1,75 procent för de 550 000 lägenheter i landet som var färdigförhandlade i slutet av januari. Statistiken är inte fullständigt ännu eftersom alla förhandlingar inte är klara, men enligt Hyresgästföreningen är detta den högsta höjningen sen 2013.

Siffrorna gäller kommunägda bostadsbolag, de privata värdarna har fått igenom ännu högre höjningar.

För hyresgäster i Västerviks bostads AB betyder höjningen att en trea på 77 kvadratmeter får en hyreshöjning på 107 kronor per månad i år och lika mycket nästa år.

Lokaler med förhandlingsklausul i kontraktet får också 1,8 procent i höjning.

För garage och p-platser däremot sker ingen höjning alls.

Bakgrunden till hyreshöjningen är ökade kostnader för fjärrvärme, el och personal.

Hyresgästerna i Västerviks bostad AB har dock en förmån. De får rabatt varje år på januarihyran. Den som hyrt minst 10 år får 10 procents rabatt, den ökar sedan med antal boendeår och den som hyrt längre än 25 år får 40 procent rabatt på januarihyran.