Ett bekämpningsområde har sedan den 1 april skapats i stora delar av Götaland och Svealand – det största bekämpningsområdet någonsin i landet.

2018 angrep granbarkborren 2,5 miljoner kubikmeter skog i södra Sverige, med ett virkesvärde på en miljard.

– Vi står nu inför ett allvarligt läge med risk för nya miljardförluster för skogsägarna, säger Mats Carlén, Skogsstyrelsens regionskadesamordnare i Region Syd.

Skogsstyrelsen får nu en rad möjligheter att agera. I vissa fall kan man besluta om snabb avverkning och borttagande av stående granar när det handlar om nya angrepp.

– Döda granar som angreps sommaren 2018 ska däremot inte avverkas nu. De är i dag hem för fienderna myrbaggar och styltflugor, vilka äter just granbarkborren. De ska avverkas senare i sommar.

Mats Carlén berättar att en lättare svärmning redan startat, men man inväntar ännu den stora svärmningen av granbarkborre. Svärmningsövervakning, speciella fällor, är utplacerade på strategiska platser i skogarna. Även av skogsbolaget Södra.

– På Södras hemsida kan man se en karta över var övervakningsfällorna för granbarkborren finns och hur skadeinsektens aktuella spridning ser ut, säger Henrik Holmberg som är skötsel- och entreprenörutvecklare på Södra.

Normalt angriper granbarkborren mest stormfälld skog, men även stressade, stående träd angrips. De orkar inte, som välmående träd gör, ta död på granbarkborren genom att dränka dem i kåda.

Uttorkade behöver granarna all kåda/vätska själva för att överleva och dukar till sist under.