Varje sommar i åtta år har Gudrun Brunegård (KD) avsatt några dagar för att följa vårdpersonalen i deras verklighet. Hon tar fasta i det gamla ordspråket "Man vet inte vad man pratar om förrän man gått en dag någons skor". I sommar har hon varit ute på främst akutavdelningar men också vårdcentraler för att få riktig insyn.

– Jag får så otroligt mycket kunskap, får vara med om möten med patienter och personal, för mig ger det mer än en ledig semesterdag, säger hon.

Målet med besöken är givetvis att kunna lösa de stora problem som Landstinget brottas med. Pengarna finns men de används fel, enligt Gudrun Brunegård. I dagsläget lägger man 200 miljoner på hyrpersonal, hälften av den summan borde satsas på att göra Landstinget mer attraktivt som arbetsplats, så att den egna personalen stannar. Det innebär satsningar på lön, karriärmöjligheter och arbetsmiljö, men mest av allt arbetsbelastning.

Artikelbild

| Satsa på primärvården, då avlastas akutvården, menar Gudrun Brunegård.

– Bland barnmorskor är situationen katastrofal, men det gäller även flera andra personalkategorier.

För att komma år problemet anser Gudrun Brunegård att man måste göra det lättare att komma till en vårdcentral, minska väntetider och byråkrati så att människor inte söker sig till akuten. Akutsjukvården är nu överbelastad och istället behöver man anställa 50-60 nya distriktsläkare.

– Börja i rätt ände och bygg vården från botten, med primärvården, då går ekvationen ihop.