Kommunen tar strid mot länsstyrelsen

Västerviks kommun tar strid om strandskyddet vid campingplatsen Hallmare.

31 mars 2020 22:00

För drygt en vecka sedan underkände länsstyrelsen kommunens nya detaljplan för campingen. I den nya planen minskades strandzonen ner till de tio metrarna närmast strandlinjen. Syftet är att göra det lättare för campingen att utvecka sin verksamhet.

För lite ansåg länsstyrelsen, som menade att allmänhetens tillgänglighet till stranden försämrades, och svarade med att upphäva den nya detaljplanen.

Nu överklagar Västerviks kommun beslutet till mark- och miljödomstolen:

– Vi tycker inte att länsstyrelsen tittat till helheten. Det här är ju inte någon ny verksamhet. Det har varit camping på området under mycket lång tid, säger kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson