Medicinstölden har enligt polisanmälan ägt rum runt månadsskiftet augusti–september i år, eller närmare bestämt från den 31 augusti till den 4 september.

Ulf Gollungberg vid Västervikspolisen säger att det inte finns någon som är misstänkt för stölden. Han kan inte svara på vilken typ av medicin det är som ska ha försvunnit.