Migrationsverket tillbakavisar kritik

I måndagens tidning berättade vi om ett par i Västervik som kritiserar Migrationsverkets hantering av asylärenden, särskilt då när det gäller ensamkommande barn från Afghanistan. Nu svarar Migrationsverket.

18 mars 2019 22:00

Paret, som har haft hand om flera ensamkommande pojkar vill inte gå ut med sina namn, eftersom de är rädda för att det ska påverka asylprocessen för den pojke de just nu har hand om. Något de upplever har varit fallet i asylärenden de haft insyn i.

– Det är olyckligt att man uppfattar det som att det inte går att träda fram med kritik. Det är oerhört viktigt för oss att folk ska kunna säga vad de tycker, säger Sophia Öhvall Lindberg, presskommunikatör hos Migrationsverket.

Att den första handläggaren har för mycket makt över besluten tycker hon heller inte stämmer.

– I ett asylbeslut är alltid flera personer inblandade och när beslutet är fattat går det att överklaga i två instanser och då är det en oberoende domstol som gör bedömningen.

I hur många fall ändras ett asylbeslut efter att det har tagits upp i domstolen?

– För 2017 är ändringsfrekvensen åtta procent, säger Sophia Öhvall Lindberg.

Kvinnan i familjen som tagit kontakt med tidningen säger att hon aldrig varit med om att någon ändrat på ett taget beslut, vare sig åt det ena eller det andra hållet.

– När det kommer till domstolen verkar de oftast vara helt ointresserade av att lyssna på vad de här pojkarna har att säga. Det har till och med varit de som suttit och sovit i rätten, säger hon.

Sophia Öhvall Lindberg förklarar också att Migrationsverket inte tar någon hänsyn till hur personen i fråga har skött sig i Sverige, om man har gått i skolan och lyckats bra, eller hamnat på glid.

– För att man ska nekas skydd av den anledningen så ska man ha begått ett brott som har minst två års fängelse i straffskalan.

– Det enda vi tar hänsyn till är skyddsbehovet. Att man kommer från svåra och tuffa förhållanden är i sig inget som gör att man får asyl. Det kan göras bedömningen att det är en fråga för landet man kommer ifrån.

Kvinnan anser att Migrationsverket här gör fel i sina bedömningar.

– De förstår inte hur det fungerar i ett land som Afghanistan. Jag hade gjort så här och så här säger någon. Det kan man säga när man sitter i trygga Sverige, men i Afghanistan kan man inte bara vända sig till polisen, den är för korrupt, säger hon.

– Migrationsverket skickar barn till en säker död.

Det anser Sophia Öhvall Lindberg inte stämmer.

– Svenska myndigheter skickar inte människor in i döden med berått mod, säger hon.

– Det här påståendet utreddes faktiskt för något år sedan och det fanns inga belägg för det.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Persdotter

Ämnen du kan följa