"Miljön har blivit sämre i klassrummen"

Sedan 2013 har antalet anmälningar om elever som kränkts av skolpersonal nästan fördubblats. Nu vill både Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund se en ökad tillit till yrket.

21 mars 2019 06:00

Enligt siffror från Skolinspektionen har antalet anmälningar om elever som kränkts av skolpersonal nästan fördubblats sedan 2013. Även antalet kritikbeslut från Skolinspektionen har ökat de senaste fem åren. 2013 fattade Skolinspektionen 93 stycken kritikbeslut, 2017 var siffran 253.

– Jag tycker att det är en jättekomplex fråga. Lärarna måste kunna sköta sin profession och de ska inte behöva vara en del av en fostringsanstalt. Jag tycker att föräldrarna måste ta föräldraansvaret och där har det väl någonstans brustit på sistone och det ser vi ju på den lavinartade ökningen, säger Marcus Fridlund (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Enligt en undersökning från Skolvärlden uppgav nästan 40 procent av de tillfrågade lärarna att deras oro för att bli anmäld har ökat under de senaste två åren. Drygt 20 procent uppgav att de någon gång tvekat att ingripa i en ordningssituation av rädsla för att bli anmäld.

– Jag står bakom lärarna i den här frågan och i Nybrofallet så anser jag att man måste stå upp för professionen.

Vad krävs för att få bukt med problemet?

– Det är ju både elevernas och lärarnas arbetsmiljö det handlar om. Och om läraren inte får styra upp sitt eget klassrum så blir det ett bekymmer. Men hur man rent praktiskt ska gå till väga vet jag inte riktigt, vi har partikongress i helgen och då misstänker jag att frågan kommer upp.

När vi når barn- och utbildningsnämndens andre vice ordförande, Elin Landerdahl (M), tycker hon att det idag blivit för enkelt att anmäla lärare.

– Förr hade man en helt annan respekt för lärarna och deras profession. Tyvärr så finns inte det på samma sätt längre och där har vi ett jättestort arbete för hela samhället, säger hon.

– Som fallet i Nybro. Är det rätt att eleven kallar sin lärare för "hora"? Om eleven då blir utslängd från klassrummet har den rätt att anmäla lärare? I den här debatten saknar jag det egna ansvaret.

Tror du att anmälningsfrekvensen blivit högre eller har situationen i klassrummen blivit sämre?

– Jag tror både och. Man är mer medveten om sina rättigheter i dag. Men det finns skyldigheter också. Men jag tror definitivt att miljön har blivit sämre i klassrummen för både lärare och elever.

Vad krävs för att komma till bukt med problemet?

– Idag har vi inte samma respekt för exempelvis blåljuspersonal. Jag tror att vissa yrkesgrupper håller på att förlora sin auktoritet. Men kollar vi i skolan måste vi ha tydligare ramar och regler, vi måste ge lärarna mer befogenheter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Filip Gustafsson

Ämnen du kan följa