Kalmar läns skolor har totalt ansökt om över 90 miljoner kronor i statsbidrag. Pengarna ska gå till att öka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i grundskolan.

– Det här med att vi har en ojämlik skola är ett av de mest angelägna skolproblemen vi har idag enligt mig, säger Tomas Kronståhl (S), riksdagsledamot för Kalmar län.

2018 avsatte regeringen 1 miljard kronor till bidraget. I år höjs summan till 3,5 miljarder kronor.

Artikelbild

| – Det här med att vi har en ojämlik skola är ett av de mest angelägna skolproblemen vi har idag enligt mig, säger Tomas Kronståhl (S).

– Det är viktigt att alla har möjlighet att klara skolan och vi vill att kommunerna ska jobba med de här frågorna. Och det kan man göra på lite olika sätt. Ett kan vara att tillför resurser i from av duktiga lärare och fler vuxna.

– Men det beror lite på vad som är problemet i just den kommunen, säger han.

Västerviks kommun har ansökt om totalt 12,3 miljoner kronor. Det slutgiltiga beskedet om bidragsansökningarna tas i april.

– Vi har gjort en ganska noggrann analys utifrån vår måluppfyllelse för årskurs ett till nio samt förskoleklass. Syftet med pengarna är att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen och man har från Skolverkets sida valt att titta på det socioekonomiska indexet.

– Det handlar om att ge alla elever likvärdiga förutsättningar att nå skolans mål, säger Ewa Myhrén, grundskolechef i Västerviks kommun.

Vidare berättar Ewa Myhrén att Skolverket utgår från flera olika parametrar för att beräkna pengarnas fördelning. Bland annat efter vårdnadshavarnas utbildningsnivå, antalet syskon i familjen samt hur länge man bott i Sverige om man immigrerat.

– Skolverket har också kollat på skolans storlek och antalet elever. En huvudman som har högre andel elever som inte kommer att bli behöriga till gymnasiet får högre bidrag per elev.

Hur kommer ni att fördela pengarna?

– Pengarna används till att inrätta tre biträdande rektorstjänster på deltid, fortbildning och kompetensutveckling samt utökning av tjänster på ett antal skolor. Vi har också valt att utöka tjänsten som språk-, läs- och skrivutvecklare i kommunen.

Har segregationen ökat i kommunens skolor?

– Skolsegregationen har ökat nationellt. I Västerviks kommun går de allra flesta elever till den skolan de tillhör enligt närhetsprincipen. I storstäderna så ser man det på ett helt annat sätt, där väljer man att åka långt.