Minskade klyftor mellan pensionärer att vänta

Höjt grundskydd minskar skillnaderna i disponibel inkomst för pensionärer. Orättvist? Nej, det tycker inte företrädarna för de lokala pensionärsföreningarna.

21 september 2019 08:00

Efter årsskiftet höjs det maximala bostadstillägget för pensionärer med knappt 1 000 kronor per månad. Samtidigt väntas ett förslag antas om höjd garantipension med 200 kronor – detta utöver den årliga uppräkningen. Enligt en uträkning som Swedbank gjort kommer en följd av detta bli att skillnaderna i disponibel inkomst minskar mellan en person som yrkesarbetat och en person som inte gjort det. 

Regeringen har aviserat att man också kommer att sänka skatten för pensionärer. 

 

I dag är skillnaden i disponibel inkomst mellan en nypensionerad undersköterska och en garantipensionär med maximalt bostadstillägg knappt 2 300 kronor per månad enligt Swedbanks uträkning. Efter årsskiftet kommer det bara skilja 1 300 kronor per månad i disponibel inkomst mellan en individ med lägre inkomst som har arbetat hela sitt liv – och en individ med garantipension och maximalt bostadstillägg. 

– Små skillnader i pension mellan de som har arbetat ett helt yrkesliv och de som inte arbetat, kan ge negativa drivkrafter för samhällsekonomin – om människor upplever att det inte lönar sig att arbeta, menar Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank. 

Per-Ola Ålstam, ordförande i SPF Västervik, håller med om att det generellt sett alltid ska löna sig att arbeta.

– Men om orsaken till att man inte arbetat har att göra med sjukdom så är det bara bra att skillnaderna minskar. För det är ju minst lika kostsamt att vara sjuk som frisk. Att grundskyddet i pensionssystemet höjs är bara positivt, menar han.

 

Något som däremot bekymrar honom är att så många pensionärer inte söker det bostadstillägg de har rätt till. 

– Enligt Riksrevisionen ligger det tre outnyttjade miljarder kronor och väntar på Sveriges ålderspensionärer, sjuka eller funktionsnedsatta.

– Jag tror tyvärr att många förväxlar bostadstillägget med socialbidrag. Det ligger någon slags obefogad skamkänsla bakom att man inte söker, tror han.

Jan-Erik Karlsson, ordförande i PRO Västervik, tycker i likhet med Per-Ola Ålstam att det bara är positivt att glappet i disponibel inkomst minskar.

– Höjd garantipension är bara av godo. Det är ju den mest utsatta gruppen det handlar om. Här finns framför allt kvinnor, som varit de stora förlorarna. Det kan vara kvinnor som stannat hemma med barn länge och inte lyckats skrapa ihop till en trygg pension.                            

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Gometz